ARKITEKTER KAN!

ACAN er ett nettverk av fagpersoner innen arkitektur og andre byggrelaterte faggrupper som ønsker å ta grep for å håndtere de sammenflettede klima- og miljøkrisene.
Vi har tre overordnete mål:

1 AVKARBONISER NÅ!

Vi ønsker en radikal endring av de lovmessige, økonomiske og kulturelle rammebetingelsene for våre bygde omgivelser, for å legge til rette for raskest mulig avkarbonisering av byggebransjen.

2 ØKOLOGISK REGENERASJON!

Vi tar til orde for regenerative og økologiske prinsipper for å gjøre det bygde miljøet grønnere, prioritere samfunn og økosystemer som er truet og fremme gjenoppretting og restaurering av naturlig miljøer.

3 KULTUREL TRANSFORMASJON!

Vi krever en fullstendig ombygging av vår profesjon. Vi må utfordre og redefinere verdisystemene i byggeindustrien og utdanningssystemet. Vi ønsker å skape et åpent nettvert som deler ressurser og kunnskap for å hjelpe med denne overgangen.